Home / Sadarbības projekti / Projekts “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē”

Projekts “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē”

(Projekts ir beidzies)

Biedrība “Jūras Zeme” kopā ar partnerību “Laukiem un Jūrai” (Vadošais partneris), sadarbībā ar pārējām Latvijas Zivsaimniecības vietējām rīcības grupām,  īstenojusi EJZF starpteritoriālo sadarbības projektu, kura mērķis izstrādāt Latvijas piekrastes teritorijai vienotu dokumentu “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāns Latvijas piekrastē”, lai palīdzētu uzņēmējiem, pašvaldībām, piekrastes apsaimniekotājiem un dabas aizsardzības pārvaldei īstenot jūras aļģu apsaimniekošanu, ņemot vērā gan dabas aizsardzības, gan saimnieciskās intereses.

Plāna izstrāde uzticēta  BDR “Baltijas krasti”, līguma izpildē nodarbināta  7 ekspertu komanda: botāniķis, ornitologs, entomologs, jūras mikrobiologs, ekologs, krasta ģeologs, ekonomists. Līguma izpilde plānota līdz 2018.gada beigām, kad sabiedrībai tika prezentēts gala dokuments.

Mēs ceram, ka izstrādātais plāns palīdzēs atbildīgajām instancēm pieņemt informētus lēmumus, uzņēmējiem kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar jūras aļģu savākšanu un/vai pārstrādi- plānot sava darba apjomus.

 Projekta mērķauditorija: Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības, uzņēmēji, piekrastes iedzīvotāji.

Projekta kopējās izmaksas 50 000 EUR, projektu finansē Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

 

Top
Mainīt izmēru