Home / Sadarbības projekti / Projekts “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem”

Projekts “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem”

Projekta īstenošanā ir iesaistītas Latvijas vietējās rīcības grupas (VRG): “Pierīgas partnerība” – projekta vadošais partneris, “Partnerība Daugavkrasts”, “Jūras zeme”, “Ropažu Salaspils partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība”, “Gaujas Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””.

Projekta mērķis: uzlabot Pierīgas reģiona tūrisma nozares konkurētspēju digitālajā vidē.

Projektā plānotās aktivitātes: Projekta ietvaros plānots izstrādāt mobilo aplikāciju, izstrādāt EXIT RĪGA digitālās komunikācijas stratēģiju, rīkot sociālo mediju mārketinga aktivitātes, ieviest sociālo mediju mārketinga kampaņu un izstrādāta Pierīgas reģiona atpazīstamāko objektu ilustratīva tūrisma karti un interaktīvo spēli, kurā ir iekļauti ilustratīvās tūrisma kartes elementi. Tāpat, tiks organizēt apmācības, sagatavota informācija sociālajiem tīkliem, kā arī izglītoti tūrisma pakalpojumu sniedzēji, Pierīgas iedzīvotāji un potenciālie viesi par ilgtspēju tūrismā. Projekta ilgtermiņa mērķis un vēlamā ietekme ir nodrošināt līdzsvaru starp teritorijas ekonomisko attīstību un dabas resursu atbildīgu izmantošanu un aizsardzību.

Projekts “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem”, Nr. 23-00-A019.332-000002, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Top
Mainīt izmēru