Home / Sadarbības projekti / Projekts ““(sa)DARBĪBA”: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana”

Projekts ““(sa)DARBĪBA”: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana”

Projekta īstenošanā ir iesaistītas Latvijas vietējās rīcības grupas (VRG): “Partnerība Daugavkrasts” – projekta vadošais partneris, “Pierīgas partnerība”, “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””.

Projekta mērķis: apvienojot zināšanas, labās prakses piemērus no uzņēmējiem un uzņēmēju savstarpējo sadarbību, veicināt tehnoloģiju un resursu gudru izmantošanu, ražojot un virzot tirgū augstākas pievienotās vērtības produktus; kā arī ilgtspējīgu un inovatīvu risinājumu apzināšana uzņēmējdarbībā, veicinot bioekonomikas, energoefektivitātes, zaļās mobilitātes principu ieviešanu uzņēmumu ikdienas darbībā.

Projektā plānotās aktivitātes: Izpēte, labās prakses apzināšana, lai projekta partneru teritorijās apzinātu uzņēmumus, kas atbilst kritērijiem: ilgtspējīga un inovatīva uzņēmējdarbība, ieviešot bioekonomikas, energoefektivitātes, zaļās mobilitātes, digitalizācijas un sociālās atbildības principus uzņēmuma darbībā. Pop up pasākumi katra projekta partnera teritorijā kādā no uzņēmumiem, kura darbība notiek saskaņā ar ilgtspējīgiem un inovatīviem risinājumiem: pieredzes apmaiņa, sadarbības veidošana, lekcijas/ diskusijas par uzņēmējus interesējošām tēmām. Divu dienu pasākums ar ekspertu un mentoru meistarklasēm, tīklošanās un ideju izstrādes darbnīcām. Projekta noslēguma pasākums, kurā izvērtēsim ieguvumus no projekta uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšanā.

Projekts “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana”, Nr. 23-00-A019.332-000003, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Top
Mainīt izmēru