Home / Sadarbības projekti / Projekts “Smart Villages LEADER Network”

Projekts “Smart Villages LEADER Network”

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana biedrības “Jūras Zeme”,  “Zied zeme” (Vadošais partneris no Latvijas puses), “Pierīgas partnerības”  teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu. Projekta papildus uzdevumi ir identificēt pievienotās vērtības radīšanas iespējas lauku teritorijās, pārņemt un ieviest projekta partneru labās prakses piemērus, iedrošināt uzņēmējus un sociālos partnerus, izmantot dažādus digitālo tehnoloģiju risinājumus savā ikdienas darbībā.

Projektā iesaistīti 4 ārvalstu partneri no Somijas http://kantriry.fi un pirkanhelmi.fi, Grieķijas https://atticaislandsnetwork.gr  un Skotijas https://www.fvl.org.uk, kā arī 3 Latvijas mēroga partneri: Biedrība “Juras Zeme”,  Biedrība Pierīgas partnerība http://www.pierigaspartneriba.lv, PPP biedrība Zied zeme www.ziedzeme.lv.

Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un risina problēmas, aktīvi izmanto oriģinālus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems nav rezultāts, bet metode un process, kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi.

Projekts „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros

Top
Mainīt izmēru