Home / Sadarbības projekti / Projekts “Stiprinot upju sadarbības tīklus: Lauku kopienību pilnveidošana caur kopīgu darbību”

Projekts “Stiprinot upju sadarbības tīklus: Lauku kopienību pilnveidošana caur kopīgu darbību”

Projekts “Stiprinot upju sadarbības tīklus: Lauku kopienību pilnveidošana caur kopīgu darbību” (Saīsināti Upju sadarbības tīkli)

ir starptautiskās sadarbības projekts, kuru īsteno Tartu apriņķa attīstības biedrība un Biedrība “Jūras Zeme” Igaunijas – Latvijas programmā 2021- 2027.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un īstenot kopēgu stratēģiju un darbības plānu Gaujas upes un Emajõgi upes integritētai, sinhronizētai un papildinošai attīstībai, koncentrējoties uz dabas resursu labāku izmantošanu, mantojumu un pievilcības faktorus ekonomiskajām aktivitātēm.

Projekta īstenošanas periods ir no 2024. gada februāra līdz 2027. gada janvārim.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 299995 EUR (Partneru līdzfinansējums 74 998,75 EUR)

 

Top
Mainīt izmēru