Home / Sadarbības projekti / Projekts “Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”

Projekts “Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”

Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novados tiek īstenots projekts “Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, kuru īsteno biedrība “Jūras Zeme” un biedrība “Jūrkante” (Vadošais partneris)

Projekta laikā notiks notiek novadu piekrastes zvejnieku pieredzes stāstu/interviju ierakstīšana un digitāla rīka izstrāde, kurā tiks publicēti gan projekta laikā iegūtie stāsti, gan 3D formātā publicēti novadu ar zveju saistīti kultūras un tūrisma objekti.

Projekta laikā liela uzmanība tiks pievērsta paaudžu mijiedarbībai, kur zvejnieku pieredzes stāsti un prasmes tiks nodotas novadu jaunai paaudzei- skolu jauniešiem. Projekta partneri plāno popularizēt gan ar jūru saistīto kultūras mantojumu, gan iedrošināt jauniešus pievērsties zvejnieka profesijai. Nozīmīgu devumu izstrādātais digitālais rīks sniegs arī novadu tūrisma potenciāla popularizēšanai, kur ikviens novadu viesis mūsdienīgā veidā spēs izzināt novadu vēsturi un cilvēkus, kā arī veicināt kultūrvēsturisko objektu apmeklējumu skaitu.

Projekta veiksmīgai īstenošanai nozīmīga ir ieinteresēto pušu iesaiste, tāpēc uz sadarbību īpaši aicinām gan Carnikavas novadpētniecības centru, Saulkrastu tūrisma centru, Saulkrastu vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolu.

Ikviens interesents ir aicināts izteikt savu viedokli par projektu un tā aktivitātēm, rakstot uz e- pastu juraszeme@gmail.com. Mēs aicinām sekot biedrības aktivitātēm arī mūsu mājas lapā www.juraszeme.lv un Sociālajā mēdijā https://www.facebook.com/juraszeme/?ref=bookmarks

Projektu finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Top
Mainīt izmēru